همیاری یک بورسیه

تعداد همیاران مالی و تخصصی
تعداد بورسیه های تحت پوشش
تعداد نمایندگی های بنیاد دانش
 

داستان موفقیت بورسیه ها

داستان های موفقیت بیشتر
[
داستان ها-برآورده کردن آرزوهای کوچک
فاطمه و سارا
فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...
داستان ها-رویا امامی زاده
زیبا
زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...
]
آخرین اخبار
[
اخبار-شرکت ارتباطات مبین‌نت به عنوان «همیار طلایی» بنیاد خیریه دانش انتخاب شد.
شرکت ارتباطات مبین‌نت به عنوان «همیار طلایی» بنیاد خیریه دانش انتخاب شد
تعهدات شرکت ارتباطات مبین نت در اهواز و خاش اجرا شد.
]