انتخاب دانش آموز جهت حمایت
تعداد همیاران مالی و تخصصی
280
نفر
تعداد بورسیه های تحت پوشش  
1383 
نفر
تعداد نمایندگی های بنیاد دانش
10
عدد

 

داستان موفقیت بورسیه ها

داستان های موفقیت بیشتر
[
داستان ها-برآورده کردن آرزوهای کوچک
فاطمه و سارا
فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...
داستان ها-رویا امامی زاده
زیبا
زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...
]
آخرین اخبار
[ ]