با حمایت تحصیلی،
آینده فرزندان ایران را بسازیم

 

2000

نفر

دانش آموزان بورسیه شده تا کنون

 

280

نفر

تعداد کل همیاران فعال

 

1441

نفر

تعداد بورسیه ها

 

10

عدد

پراکندگی نمایندگی‌ها در کشور

بنیاد دانش  

بنیاد دانش در قالب یک موسسه نیکوکاری با مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده و برآنست تا آینده ای بهتر برای تمام فرزندان ایران رقم بزند. تمرکز خدمات این بنیاد بر حمایت از دانش آموزان با استعداد اما کم برخوردار در سراسر ایران است به گونه ای که امنیت مالی، روانی و مهارتی را برای آنها به ارمغان بیاورد.

نحوه مشارکت با بنیاد دانش

بورسیه، فردی است که در یک دوره‌ی تحصیلی در حال تحصیل بوده و بر اساس ضوابط موسسه بنیاد دانش، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله آموزش و پرورش، موسسات خیریه محلی و ملی جهت دریافت خدمات به بنیاد دانش معرفی می‌گردد و پس از انجام بررسی‌های لازم از طریق سازوکارهای موردنظر، ازنظر مستعد بودن و سطح نیازمندی بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط در نظر گرفته‌شده، شایسته دریافت خدمات بوده و تحت حمایت بنیاد دانش قرار می‌گیرد.

جهت آشنائی با مراحل دریافت بورسیه کلیک کنید

همیار بورسیه به نیکوکارانی گفته می شود که حمایت مالی از یک یا چند دانش آموز بورسیه را تقبل می کنند و از نظر معیشتی تلاش می کنند آن ها را حمایت کنند. همیاران بورسیه، حمایت مالی از دانش آموزان را به صورت تعهد ماهانه قبول می کنند. ما معتقدیم حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود.

جهت آشنائی با همیار بورسیه کلیک کنید

نمایندگی‌ها

داستان موفقیت بورسیه ها

داستان ها-فاطمه و سارا

فاطمه و سارا

فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...

داستان ها-زیبا

زیبا

زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...

[
داستان ها-فاطمه و سارا
فاطمه و سارا
فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...
داستان ها-زیبا
زیبا
زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...
]

اخبار

.bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }