حمایت‌های حرفه‌آموزی و اشتغال

 
 
 

مهارت آموزی و اشتغال بورسیه‌ها هدف اصلی ما است.  


 

بنیاد دانش تلاش خواهد کرد ضمن فراهم ساختن امکان "خدمات برای همه بورسیه ها” به عنوان معتبرترین مرجع، تسهیلگری به قطب منطقه‌ای خدمات رسانی تبدیل گردد. این بنیاد به عنوان موسسه‌ای سرآمد و پویا تلاش می‌کند با بکار بستن تمام توانمندی‌های منابع خود به اهداف زیردست یابد.

   - همسوسازی خدمات مهارت آموزی و اشتغال با شرایط محیطی بنیاد(بازار کار و تحولات علم و فناوری).
   -  تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی
   -  تعامل سازنده و ارتباط موثر با نهادها،‌ دستگاههای اجرایی،‌ سازمان های دولتی و خصوصی و مراکز علمی و آموزشی (ملی و بین المللی).
   -  توسعه و همسو سازی خدمات با شرایط محیطی و رویکرد یادگیری مادام العمر.


مشاهده سند حرفه آموزی و اشتغال