مهارت آموزی و حرفه آموزی 
 
 
 
مهارت آموزی و حرفه آموزی یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد و  نیازمند ، می تواند راهی به سوی جذب وی به بازار کار باشد 
 

یکی از رویکردهای بنیاد دانش‌آموز به دانش‌آموزان بورسیه، ایجاد شرایطی برای خودکفایی این دانش‌آموزان ازنظر مالی است؛ بنابراین خدمات مهارت‌آموزی و کار آموزی دانش‌آموزان بورسیه در دستور کار بخش آموزش بنیاد دانش قرار گرفت. بر این اساس دانش‌آموزان بورسیه اهنرستانی و یا دانشجو این فرصت را می‌یابند تادر دوره های کار آموزی بنیاد دانش در کسب و کارهای مرتبط با زمینه‌ی تحصیلی خود مشغول به کار شوند.
در حال حاضر تیم ضحی به سرپرستی جناب اقای دکتر تقی زاده از اساتید برجسته دانشگاه تربیت مدرس، عهده دار هدایت پروژه های کار آموزی و مهارت آموزی بورسیه های بنیاد دانش در قالب مسئولیت اجتماعی است