مهارت آموزی و کارآموزی

 موسسه بنیاد دانش تلاش دارد ضمن فراهم ساختن امکان «خدمات برای همه بورسیه ها» به عنوان معتبرترین مرجع تسهیلگری، به قطب منطقه‌ای خدمات رسانی دانش آموزان تبدیل گردد. هدف اصلی بنیاد دانش مهارت آموزی و اشتغال بورسیه‌هاست.

 موسسه بنیاد دانش به عنوان موسسه‌ای سرآمد و پویا تلاش می‌کند با بکار بستن تمام توانمندی‌های منابع خود به اهداف زیردست یابد:

  • همسوسازی خدمات مهارت آموزی و اشتغال با شرایط محیطی بنیاد(بازار کار و تحولات علم و فناوری). 
  • تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی.
  • تعامل سازنده و ارتباط موثر با نهادها،‌ دستگاههای اجرایی،‌ سازمان های دولتی و خصوصی و مراکز علمی و آموزشی (ملی و بین المللی).
  • توسعه و همسو سازی خدمات با شرایط محیطی و رویکرد یادگیری مادام العمر.

در فرآیند حمایت های حرفه آموزی و اشتغال، موسسه بنیاد دانش تلاش دارد تا به دانش آموزان در موارد زیر کمک کند:

  •  استعدادیابی شغلی
  • بازدید از مراکز و کارگاه های حرفه آموزی، به منظور آشنایی با مشاغل
  • برگزاری کارگاه های مهارت های  تخصصی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان
  • برگزاری کارگاه های مهارت های عمومی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان
  • برگزاری دوره های کارآموزی برای بورسیه های هنرستانی، کارودانش و دانشجویان


برای  مشاهده سند حرفه آموزی و اشتغال کلیک کنید.