نگارخانه

 
  • افتتاح دفتر بنیاد دانش در زاهدان
  • بازدید همسران دیپلمات ها از غرفه بنیاد دانش
  • برگزاری همایش دانش آموزی در شهر اهواز 19 بهمن96
  • همایش بورسیه های بنیاد دانش در شهر خرمشهر 20 بهمن 96
  • جشن گلریزان اسفندماه 1396
  • مراسم افطار پایان ماه مبارک سال 1397
  • گردهمایی آغاز سال تحصیلی ٩٧-٩٨ بورسیه های دفتر تهران بنیاد دانش
  • شبی با خیرین بنیاددانش
  • اولین همایش اهداف و برنامه‌های استراتژیک سال 1398
  • گردهمایی آغاز سال تحصیلی 98-99 دفتر تهران بنیاددانش