شفافیت مالی بنیاد دانش

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش (بنیاد دانش)، در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر همیاران موسسه می‌داند، توانسته تصویر روشن و صادقانه‌ای از فعالیت‌های خود به تمامی کسانی که در این راه همراه‌مان بوده‌اند، ارائه دهد.

از آنجا که حمایت همه جانبه این موسسه مردم نهاد از دانش‌آموزان مستعد با اولویت محروم از نعمت پدر و خانواده‌های آنها با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی همه اقشار مردم از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه به صورت آنلاین در پروفایل هر یک از همیاران قابل مشاهده خواهد بود و نشان دهنده این موضوع می باشد که کلیه مبالغ دریافتی از همیاران صرفاً جهت پرداخت هزینه های بورسیه ها انجام گردیده است.

گفتنی است، در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی مورد بررسی و تایید موسسه حسابرسی رسمی قرار گرفته و گزارش سالیانه جهت تصویب به رؤیت مجمع هیات امنای موسسه خواهد رسید. این گزارش در سایت بنیاد دانش جهت رویت همیاران و مردم قرار داده می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل سال 1398

گزارش حسابرس مستقل سال 1397

گزارش های ماهانه

موسسه بنیاد دانش با تکیه بر دو اصل شفافیت مالی و پاسخگویی، ماهانه گزارش هایی را در همین راستا منتشر می کند. گزارش‌هایی که ماهانه ارائه می‌شود؛ شامل فعالیت‌های کمیته‌ها و بخش‌های مختلف بنیاد دانش در نمایندگی‌های خود در شهر‌های مختلف می باشد.

بر اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های موسسه بنیاد دانش، فعالیت ها و عملکردهای بنیاد دانش در هر ماه، به صورت کاملا عمومی در اختیار همیاران و مردم قرار می گیرد. از این رو برای مشاهده گزارش های ماهانه اخیر، در فصل پاییز، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید و آن ها را مشاهده نمایید.