حمایت از استعدادهای خاص

یکی از مسیرهای موفقیت هر انسان، شکوفایی استعدادهای خاص اوست. چه بسیار افرادی هستند که در زمینه‌های مختلف هنری یا ورزشی نخبه محسوب می‌شوند، اما با پرورش ندادن استعداد های خود، از مسیر موفقیت باز می‌مانند و چه بسا درگیر مشکلات بسیار روحی و روانی می‌شوند. حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود. 

یکی از اهداف اصلی بنیاد دانش کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای خاص بورسیه های بنیاد است. در همین راستا خدمات زیر را به بورسیه ها ارائه می‌کند:

حوزه فعالیت های استعدادیابی کودکان و نوجوانان :

فعالیت های بنیاد دانش در حوزه استعدادیابی کودکان و نوجوانان تحت پوشش شامل موارد زیر می باشد:

1. تامین بستر مناسب جهت آموزش استعدادهای خاص

2.  برگزاری کارگاه های استعدادسنجی

3. معرفی بورسیه ها به مراکز ویژه

4. تامین هزینه های ویژه پرورش استعدادهای خاص