معرفی بنیاد دانش
 
 
 
بنیاد دانش با حمایت از فرزندان مستعد اما نیازمند و محروم از نعمت پدر، فردایی پُر امید را به ارمغان می آورد. 

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش تحت برند بنیاد دانش توسط جمعی از خیرین نیکوکار و اساتید دانشگاهی در زمینه حمایت و هدایت تحصیلی و همچنین توانمندسازی دانش آموزان محروم از نعمت پدر و بی بضاعت اما با استعداد در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید.
این بنیاد با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور به شماره ۲۹۲۵۰ بعنوان یک موسسه خیریه ملی در استان های تهران، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر فعالیت می‌کند.
 
 
وجوه تمایز
آنچه که بنیاد را در این راه متمایز می سازد، نهادینه کردن نگاه تخصصی به مقوله حمایت از کودکان محروم از نعمت پدر و بی بضاعت اما با استعداد تحصیلی بالا است. نگاهی که می بایست مبری از هرگونه ترحم بوده و اعتماد به نفس و روحیه ی ارزشمند بودن را در دانش آموزان تحت پوشش خود تقویت کند. به همین جهت در اولین گام پس از گذراندن مراحل پذیرش، عنوان بورسیه را به دانش آموزان خود اعطا می کند تا در ابتدای راه حس مهم بودن را با ایشان همراه سازد.
در مراحل بعد نیز بنیاد با مدیریت صحیح هزینه از محل مقرری بورسیه، سعی در ایجاد ارزش افزوده برای وی داشته بطوری که با برنامه ریزی و کار کارشناسی دقیق، هزینه ای به مراتب بیش از مقدار وجوه دریافتی مقرر از همیار برای بورسیه صرف می شود.

اهداف 
الف : اهداف پلکانی

1. فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بورسیه
2. دست یابی دانش آموزان بورسیه به مدارج علمی و تربیتی عالی
3. ترمیم و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس بورسیه ها به منظور حضور پر نشاط و خلاق در عرصه های مختلف اجتماعی
4. رفع موانع زیستی و تامین نیازهای اولیه فرد بورسیه شده در اولویت اول می باشد و در ادامه خانواده هایشان در حد مقدورات بنیاد از طریق جذب بودجه های مسوولیت های اجتماعی بهره مند می شود

ب : اهداف غایی
1. شناخت توانمندی ها و استعدادهای بالقوه بورسیه ها
2. تبدیل توانمندی های بالقوه به بالفعل از طریق :
2-1. شناسایی
2-2. شناساندن به جامعه
3. تامین نیازهای کاربردی تبدیل حوزه علاقه به علم متناسب با هویت و شخصیت فردی بورسیه
4. تامین نیازهای کاربردی تبدیل علم به تجربه با رویکرد کار گروهی
5. ارتقای جلوه های خودباوری، در حیطه من فردی، به جلوه های ملی
6. بروز موفقیت های فردی بورسیه از طریق :
6-1. شناساندن
6-2. تشویق
6-3. تجلی در کارهای گروهی در تیم های همسان ، هم سال و هم علاقه
7. ایجاد گنجینه توانمندی بورسیه ها