خط مشی بنیاد دانش

خط مشی و سیاست رفتاری موسسه بنیاد دانش، اساس و تعیین کننده مرزها و حدود برای تصمیم گیری های سازمانی است. از این رو سیاست رفتاری بنیاد دانش همواره بر پایه اهمیت به تحصیل و آموزش یکسان همه دانش آموزان استوار بوده است. بنیاد دانش تلاش دارد با حفظ کرامت انسانی بورسیه های تحت حمایت خود، به آن ها در ساختن آینده ای روشن یاری رساند. خط مشی بنیاد دانش در زمینه های مختلف به شرح زیر می باشد:

1. پذیرش

 • همیاران محترم می توانند از سه روش، همیار بورسیه (پذیرش حمایت مالی مستمر از دانش آموز)، همیار عمومی (حمایت های عمومی و حتی موردی بر حسب ضرورت) و همیار تخصصی (مشارکت در فعالیت های آموزشی، فرهنگی، توانمندسازی، مدیریتی، پزشکی، حمایتی، اداری و پشتیبانی) با بنیاد دانش همکاری داشته باشند.
 • همیاران محترم می توانند دانش آموز و یا دانش آموزانی را با توجه به شرایط آنان، انتخاب نمایند. همیاری از دانش آموز هیچ گونه تعهد و الزامی برای همیار ایجاد نخواهد کرد.

2. امور حمایتی

 • بنیاد دانش هدایای نقدی و غیر نقدی ارائه شده از سوی همیاران گرامی را پذیرفته و آن را به دانش آموزان تحویل خواهد نمود، که حسب مورد، رسید آن نیز در اختیار همیاران محترم قرار خواهد گرفت.
 • بنیاد دانش به جهت حفظ کرامت انسانی افراد تحت حمایت، از پذیرفتن هر گونه کالای دست دوم معذور بوده و تنها هدایای نو را در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنان قرار می دهد.
 • در گزارشات ارسالی اعلام نیاز بورسیه ها به همیاران، هیچ تعهدی برای همیار در خصوص پرداخت ایجاد نمی کند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و برآورده کردن یا نکردن آن بر حسب تمایل همیار است.

3. امور مالی

 • بنیاد دانش خود را متعهد می داند که در برابر کمک های دریافتی از همیاران خود، پاسخگو بوده و اسناد و صورت حساب های لازم را در اسرع وقت ارائه نماید.
 • کمک های همیاران در سه بخش پرداخت مستقیم به دانش آموزان، پرداخت غیر مستقیم در قالب خدمات آموزشی، فرهنگی، توانمندسازی، پزشکی، حمایتی و هزینه های پشتیبانی و اجرایی در بنیاد دانش مصرف خواهد شد.
 • در صورت افت تحصیلی بورسیه در یک ترم، بنیاد سعی در رفع افت تحصیلی وی خواهد کرد و در صورت تکرار افت تحصیلی بدلیل عدم همکاری بورسیه، از پوشش بنیاد خارج می گردد و در صورت نیازمندی باقیمانده صندوق ذخیره به وی پرداخت و دانش آموز دیگری به همیار معرفی خواهد شد.

تبصره: هر ساله با توجه به بررسی وضعیت معیشتی و نیازمندی بورسیه ها، در صورت بهبود وضع اقتصادی، بورسیه از حمایت خارج و دانش آموز جدید به همیار پیشنهاد می گردد و طبق صلاحدید بنیاد باقیمانده صندوق ذخیره وی جهت مصارف عمومی سایر بورسیه ها مصرف خواهد شد.

4. ارتباطات و اطلاع رسانی

 • گزارشی از آخرین وضعیت تحصیلی و معیشتی دانش آموز به صورت سالانه تهیه و جزئیات آن به اطلاع همیار او رسانده می شود. این گزارش ها بر مبنای تمایل همیاران عزیز برایشان ارسال خواهد شد.
 • همیاران محترم می توانند در صورت تمایل و با هماهنگی بنیاد دانش با دانش آموزان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی و تصویری داشته باشند. ضمنا همیار محترم می تواند کتبا فردی را به عنوان نماینده به موسسه معرفی کند تا از طرف ایشان با دانش آموز تماس داشته باشند.
 • بنیاد دانش امانت دار همیاران و دانش آموزان و خانواده های آنان است. لذا خود را موظف می داند تا اطلاعات شخصی و نیز آدرس و شماره تماس آنان را نزد خود نگاه دارد. در صورت تمایل همیاران گرامی به برقراری تماس تلفنی یا دیدار حضوری با دانش آموز، این کار با نظارت بنیاد دانش، راهنما و یا کارشناسان در دفتر مرکزی بنیاد دانش یا محل مناسب دیگری انجام خواهد پذیرفت.

خط و مشی موسسه خیریه بنیاد دانش با ماموریت کمک به رشد تحصیلی و پرورش کودکان مستعد و کم برخوردار، در تصویر ذیل نوشته شده است.

https://bonyaddanesh.org/Upload/Modules/Contents/asset0/p-bonyad.jpg