گواهینامه ها

موسسه بنیاد دانش در راه خدمت رسانی و کمک به دانش آموزان مستعد و نیازمند، مجوز های ملی و گواهی نامه های بین المللی دریافت کرده است. بنیاد دانش با دریافت این مجوزها، شفافیت و درستی در مسیر کمک رسانی و حمایت بورسیه ها را اثبات کرد. این دستاورد بزرگ به بنیاد دانش کمک می کند تا بتواند با اعتبار بالای خود برای ایجاد زمینه مناسب رشد در توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی قدم بردارد.

پروانه فعالیت موسسه بنیاد دانش، در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.همچنین بنیاد دانشگواهی بین المللی ISO10002 وگواهی بین المللی ISO10004 درجهت اعتمادسازی و همراهی مردم را دریافت کرده است و تمام اعتبار آن به بنیاد دانش تعلق دارد.

در ذیل تصاویرمجوز ملی و گواهینامه های بین المللی موسسه همیاران توسعه دانش را مشاهده نمایید.