گزارش های ماهانه

موسسه بنیاد دانش با تکیه بر دو اصل شفافیت مالی و پاسخگویی، ماهانه گزارش هایی را در همین راستا منتشر می کند. گزارش‌هایی که ماهانه ارائه می‌شود؛ شامل فعالیت‌های کمیته‌ها و بخش‌های مختلف بنیاد دانش در نمایندگی‌های خود در شهر‌های مختلف می باشد.

بر اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های موسسه بنیاد دانش، فعالیت ها و عملکردهای بنیاد دانش در هر ماه، به صورت کاملا عمومی در اختیار همیاران و مردم قرار می گیرد. از این رو برای مشاهده گزارش های ماهانه اخیر، در فصل پاییز، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید و آن ها را مشاهده نمایید.