تاریخ 1400/09/03         ساعت 22:25:41     گروه خبری خبر صفحه اصلی

خلاصه‌ای از اقدامات، دستاوردها و عملکرد بنیاد دانش در مهر ۱۴۰۰
تصویر

بنیاد دانش با هدف ایجاد فرصت آموزش و تغییر آینده کودکان و نوجوانان با استعداد از طریق آموزش، ایجاد شده است. ما در بنیاد دانش با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی از طریق جذب همیاران به صورت تامین منابع بلندمدت، زیرساخت‌های کاملی را برای ارائه حمایت‌های تحصیلی و در کنار آن حمایت‌های مکمل ایجاد کرده‌ایم و با اتکا به سازوکارها و روش‌های نوین و مداخله موثر در امور آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار زمینه‌های مناسب رشد و توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای بورسیه‌های خود فراهم می‌نماییم. بنیاد دانش با مداخله علمی و همه جانبه در امور آموزشی کودکان و نوجوانان بستری مناسب برای طی مسیر یادگیری ایجاد می‌کند تا بورسیه‌ها بتوانند با کسب مدارج عالی علمی و یا یادگیری مهارتی در سطح حرفه‌ای به شغلی پایدار دست یابند و در زندگی اجتماعی خود نیز به مقام خوداتکائی برسند.

در گزارش زیر عملکرد، اقدامات و دستاوردهای مهرماه بنیاد دانش را مشاهده می کنید.

گزارش مهر بنیاد دانش