تاریخ 1401/08/18         ساعت 09:28:56     گروه خبری اخبار و رویدادها

گزارش روابط عمومی بنیاد دانش نوید دهنده‌ی خبرهای خوب است؛ خبرهایی که نتیجه‌ی همراهی و حمایت‌های شماست.
تصویر
گزارش روابط عمومی بنیاد دانش نوید دهنده‌ی خبرهای خوب است؛ خبرهایی که نتیجه‌ی همراهی و حمایت‌های شماست. سازمان سنجش آموزش کشور اسامی دانش آموزانی که موفق شدند از سد کنکور عبور کنند منتشر کرد. در بین این اسامی، اسم دانش‌آموزان مستعد و پرتلاش تحت حمایت بنیاد دانش را میتوان ملاحظه نمود.
با همکاری و پشتیبانی اساتید متخصص در زمینه مشاوره و کنکور،  امید و آرزوهای دانش آموزان تحت حمایت بنیاد دانش‌ به ثمر رسید و آنها موفق شدند در کنکور سال ۱۴۰۱ رتبه های بالایی را کسب کنند و وارد دانشگاه شوند.
برنده‌‌ها هر کدام در زمینه‌ی تخصصی خودشان استراتژی و برنامه‌ریزی دارند، اما یک چیز در همه‌ی آنها مشترک است:
تلاش
پس دست از تلاش کردن بر ندار!