شفافیت مالی بنیاد دانش

تکیه بر دو اصل شفافیت مالی و پاسخگویی در بنیاد دانش

 موسسه خیریه همیاران توسعه دانش(بنیاد دانش) در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر همیاران موسسه می‌داند، توانسته تصویر روشن و صادقانه‌ای از فعالیت‌های خود به تمامی کسانی که در این راه همراه‌مان بوده‌اند، ارائه دهد.
از آنجا که حمایت همه جانبه این موسسه مردم نهاد از دانش‌آموزان مستعد محروم از نعمت پدر و خانواده‌های آنها با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی همه اقشار مردم از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه به صورت آنلاین در پروفایل هر یک از همیاران قابل مشاهده خواهد بود و نشان دهنده این موضوع می باشد که کلیه مبالغ دریافتی از همیاران صرفاً جهت پرداخت هزینه های بورسیه ها انجام گردیده است. در سال مالی مورد گزارش تامین مخارج مربوط به هزینه های اداری، عمومی و حقوق و دستمزد، به مبلغ حدوداً 4/6 میلیارد ریال تماماً توسط هیات مدیره و برخی از اعضای هیات امنا و همچنین همیاران خاص صورت گرفته و گزارش حسابرسی این موسسه توسط حسابرس مستقل بیانگر این موارد می‌باشد. 
 گفتنی است، در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش سالیانه جهت تصویب به رؤیت مجمع هیات امنای موسسه خواهد رسید.
 
 گزارش حسابرس مستقل سال 1398
 گزارش حسابرس مستقل سال 1397
 
 

نگاهی به ارزش افزوده خدمات بنیاد دانش


ایجاد ارزش افزوده، از مهم‌ترین و اولین گزینه‌های مسئولیت اجتماعی هر سازمان است.
رویکرد بنیاد دانش در مدیریت فرآیندهای کاری رویکردی سیستمی به حساب می‌آید. در این راستا ابتدا نیازهای گروه هدف که دانش‌آموزان با استعداد محروم از نعمت پدر هستند، شناسایی شده سپس برای جذب منابع، برنامه‌ریزی اصولی صورت گرفته و  فعالیت‌های جلب مشارکت به منظور جذب منابع انجام خواهد شد.
برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های بنیاد دانش، به گونه‌ای تعریف شده که در زمینه تأمین نیازهای مالی، حمایت‌های جانبی را نیز به همراه خواهد داشت تا بتواند هر چه بیشتر در جهت تأمین نیازها گام موثری را بردارد.
بنیاد دانش در سال 1397 در حوزه خدمات فرهنگی و آموزشی، مشاوره، معیشتی، پزشکی و بهداشتی، روابط عمومی و تبلیغات و توانمندسازی با صرف هزینه‌ای حدوداً 4 میلیارد ریال، مبلغ 28 میلیارد ریال به بورسیه‌ها خدمات‌رسانی نموده است. این بدان معناست که در این راستا ارزش‌افزوده‌ای معادل 24 میلیارد ریال در سال فوق‌الذکر ایجاد گردیده است. لذا با احتساب ارزش افزوده ایجاد شده ، مجموع درآمدهای بنیاد بالغ بر 44 میلیارد خواهد شد .
گفتنی است، دانش تخصصی سازمان و تخصص حرفه‌ای کارکنان بنیاد و همیاران این موسسه ارزش‌افزوده‌ای بیشتر را خلق خواهد کرد و امید این را دارد که بتوان با عشق و ارادت به دانش‌آموزان این سرزمین، گام‌های مؤثرتری را در راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به آنها برداریم.
ضمناً فهرست خدمات ارائه‌شده و ارزش‌افزوده ایجاد شده جهت اطلاع همگان تقدیم می‌گردد.