امضاء تفاهم نامه همکاری با انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه استان تهران

امضاء تفاهم‌نامه همکاری با انجمن آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان تهران


1402/10/13

به گزارش روابط عمومی بنیاد دانش، بنیاد دانش با انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه استان تهران تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد. 
هدف از امضاء این تفاهم‌نامه فراهم نمودن زمینه حرفه‌آموزی بورسیه‌ها جهت ساخت آینده شغلی بهتر است.