خط مشی و عمده روشها

https://bonyaddanesh.org/Upload/Modules/Contents/asset0/p-bonyad.jpg
 
 
خط مشی بنیاد دانش در امور آموزشی و حمایتی
 
 

پذیرش
1 - همیاران محترم می توانند از سه روش، همیار بورسیه ( پذیرش حمایت مالی مستمر از دانش آموز ) همیار عمومی ( حمایت های عمومی و حتی موردی بر حسب ضرورت ) و همیار تخصصی ( مشارکت در فعالیت های آموزشی ، فرهنگی، توانمندسازی ، مدیریتی، پزشکی، حمایتی، اداری و پشتیبانی) با بنیاد دانش همکاری داشته باشند.
2 - همیاران محترم می توانند دانش آموز و یا دانش آموزانی را با توجه به شرایط آنان در شهرهایی که بنیاد دانش دفتر فعال دارد انتخاب نمایند. همیاری از دانش آموز هیچ گونه تعهد و الزامی برای همیار ایجاد نخواهد کرد.

امور حمایتی

3 - بنیاد دانش هدایای نقدی و غیر نقدی ارائه شده از سوی همیاران گرامی را پذیرفته و آن را به دانش آموزان تحویل خواهد نمود که حسب مورد رسید آن نیز در اختیار همیاران محترم قرار خواهد گرفت.
4 - بنیاد دانش به جهت حفظ کرامت انسانی افراد تحت حمایت، از پذیرفتن هر گونه کالای دست دوم معذور بوده و تنها هدایای نو را در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنان قرار می دهد.
5 - در گزارشات ارسالی اعلام نیاز بورسیه ها به همیاران، هیچ تعهدی برای همیار در خصوص پرداخت ایجاد نمی کند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و برآورده کردن یا نکردن آن بر حسب تمایل همیار است.

امور مالی
6 - بنیاد دانش خود را متعهد می داند که در برابر کمک های دریافتی از همیاران خود، پاسخگو بوده و اسناد و صورت حساب های لازم را در اسرع وقت ارائه نماید.
7 - کمک های همیاران در سه بخش پرداخت مستقیم به دانش آموزان، پرداخت غیر مستقیم در قالب خدمات آموزشی، فرهنگی،توانمندسازی، پزشکی ، حمایتی و هزینه های پشتیبانی و اجرایی در بنیاد دانش مصرف خواهد شد.
8 - در صورت افت تحصیلی بورسیه در یک ترم ، بنیاد سعی در رفع افت تحصیلی وی خواهد کرد و در صورت تکرار افت تحصیلی بدلیل عدم همکاری بورسیه ، از پوشش بنیاد خارج می گردد و در صورت نیازمندی باقیمانده صندوق ذخیره به وی پرداخت و دانش آموز دیگری به همیار معرفی خواهد شد .
تبصره :هر ساله با توجه به بررسی وضعیت معیشتی و نیازمندی بورسیه ها ، در صورت بهبود وضع اقتصادی، بورسیه از حمایت خارج و دانش آموز جدید به همیار پیشنهاد می گردد و طبق صلاحدید بنیاد باقیمانده صندوق ذخیره وی جهت مصارف عمومی سایر بورسیه ها مصرف خواهد شد.


ارتباطات و اطلاع رسانی
10 - حتی الامکان دوبار در سال گزارشی از آخرین وضعیت تحصیلی و معیشتی دانش آموز تهیه و جزئیات آن به اطلاع همیار او رسانده می شود. این گزارش ها بر مبنای تمایل همیاران عزیز به نشانی پستی و یا ایمیل آنان ارسال خواهد شد.
11 - همیاران محترم می توانند در صورت تمایل و با هماهنگی بنیاد دانش با دانش آموزان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی و تصویری داشته باشند. ضمنا همیار محترم می تواند کتبا فردی را به عنوان نماینده به موسسه معرفی تا از طرف ایشان با دانش آموز تماس داشته باشند.
12 - بنیاد دانش امانت دار همیاران و دانش آموزان و خانواده های آنان است. لذا خود را موظف می داند تا اطلاعات شخصی و نیز آدرس و شماره تماس آنان را نزد خود نگاه دارد. در صورت تمایل همیاران گرامی به برقراری تماس تلفنی یا دیدار حضوری با دانش آموز، این کار با نظارت بنیاد دانش، راهنما و یا کارشناسان دفتر مرکزی بنیاد دانش و یا محل مناسب دیگری انجام خواهد پذیرفت.