تاریخ 1401/11/02         ساعت 07:30     گروه خبری اخبار و رویدادها

آزمون و امتحان یکی از مراحل تحصیل و البته دلیل اضطراب و استرس برای بسیاری از دانش آموزان است. کنکور بزرگترین آزمون تحصیلی هر محصل و به‌نوعی تعیین‌کننده ادامه‌ی مسیر زندگی این افراد است.
تصویر
حامی و همراه در روزهای پراضطراب 

آزمون و امتحان یکی از مراحل تحصیل و البته دلیل اضطراب و استرس برای بسیاری از دانش آموزان است. کنکور بزرگترین آزمون تحصیلی هر محصل و به‌نوعی تعیین‌کننده ادامه‌ی مسیر زندگی این افراد است.  استرس کنکور یک احساس شایع اما ناخوشایند بین داوطلبان است که می‌تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت آنها تاثیر بگذارد؛ حتی گاهی جدید بودن مکان آزمون و همچنین مراقبین و ناظرین آزمون، احساس اضطراب را در داوطلبان تشدید می‌کند. 

در راستای موفقیت بورسیه‌ها، کاهش استرس آنها و رسیدن به نتیجه‌ی بهتر، راهبران محترم بنیاددانش در روز های پنجشنبه و جمعه (همزمان با برگزاری کنکور سراسری دی ماه 1401) با حضور در حوزه‌ی امتحانی بورسیه‌ها، باعث دلگرمی این عزیزان شدند.