تاریخ 1401/10/03         ساعت 12:00     گروه خبری اخبار و رویدادها

مهارت‌های زندگی بهبود مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که به بورسیه‌ها کمک می‌کند تا برای سازگاری با شرایط محیطی و بهره‌مندی صحیح از رفتار سازنده آماده شوند.
مهارت های زندگی

شکوفایی مهارت‌ها در مسیر آینده‌ای پربار

بنیاد دانش در کنار حمایت‌های تحصیلی همواره به دنبال ارتقای مهارت‌های زندگی بورسیه‌های تحت حمایت خود بوده است. مهارت‌های زندگی بهبود مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که به بورسیه‌ها کمک می‌کند تا برای سازگاری با شرایط محیطی و بهره‌مندی صحیح از رفتار سازنده آماده شود. در نتیجه  دانش‌آموزان در صورت مواجه شدن با شرایط سخت در زندگی، بهترین عملکرد را داشته باشند. در واقع به واسطه‌ی افزایش مهارت‌های زندگی، علاوه بر رفاه و امنیت فردی، بورسیه‌ها به عضوی فعال و سازنده در جامعه نیز بدل شوند. در همین راستا دوره آموزشی مهارت‌های‌ زندگی را برای بورسیه‌های مقطع متوسطه اول و پایه دهم و یازدهم از 1آذر 1401 برگزار می‌کند. این کلاس‌ها به صورت آنلاین و در فضای ال ام اس برگزار می‌شود و در آن کتاب‌های «هفت عادت نوجوانان موفق» و «شادمانی گوشه ندارد» توسط مدرسین جناب آقای دکتر شعبانی نژاد، سرکار خانم الهام گودرزی و سرکارخانم دکتر پریسا گودرزی تدریس می‌شود. از اهداف برگزاری این کلاس‌ها می‌توان به مواردی مثل تقویت مهارت های ارتباطی، ارتقا سازگاری فردی با خانواده و جامعه، حذف رفتارهای نامناسب و جایگزینی رفتار مناسب، تقویت اعتماد به نفس، افزایش توانایی حل مشکلات و مسائل اشاره کرد. 

ضرورت برگزاری این دوره در تقویت اعتماد به نفس بورسیه‌هاست؛ به طوری که بتوانند به خوبی با تغییرات و تجربیات جدید در زندگی مواجه شوند. به کارگیری این مهارت‌ها کمک می‌کند تا محصلین به عنوان عضوی از یک جامعه به خوبی خودشان را با مسائل اجتماعی سازگار کرده و با مسئولیت پذیری، در مسیر رشد و توسعه‌ی مهارت‌ها و تخصص‌شان قدم بردارند.