تاریخ 1400/08/17         ساعت 16:02     گروه خبری اخبار و رویدادها

ابتدای آبان ماه در دفتر نمایندگی خاش مراسمی برای بورسیه‌های بنیاد دانش برگزار و تبلت و پوشاک به آنان اهدا شد.
تصویر
اهدای تبلت به بورسیه‌های دفتر نمایندگی خاش
ابتدای آبان ماه در دفتر نمایندگی خاش مراسمی برای بورسیه‌های بنیاد دانش برگزار شد. در این مراسم از تلاش و تکاپوی دانش‌آموزان برای تحصیل تقدیر شد و با اهدای هدایایی به بورسیه‌ها در راستای رفع برخی دغدغه‌های آنان و تمرکز بر روی تحصیل و آموزش بر لزوم آموختن و یادگیری تاکید شد. 
در پایان از سوی بنیاد دانش ۶ دستگاه تبلت به بورسیه‌های این بنیاد در دفتر نمایندگی خاش اهدا شد.