تاریخ 1400/06/22         ساعت 16:03:14     گروه خبری اخبار و رویدادها

بزودی تفاهم‌نامه فی مابین کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاههای آزاد کشور و بنیاد دانش منعقد می گردد
تصویر

در این جلسه با حضور جناب آقای مهندس سید اشرفی و آقای مهندس شرافت مدیرعامل موسسه و مشاور کمیته حرفه آموزی و اشتغال بنیاد مصوب شد که به منظور عملیاتی نمودن مذاکرات، تفاهم‌نامه همکاری تهیه و در زمانی مشخص اقدام گردد