تاریخ 1400/06/19         ساعت 15:26:05     گروه خبری اخبار و رویدادها

نشست مسولین محترم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار همیاران و مسولین بنیاد دانش
تصویر  همیاران بنیاد دانش در جلسه ای که با حضور نماینده محترم مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی و مسولین مرتبط با امور حمایتی از جامعه هدف این نهاد در سراوان، از جمله کمیته امداد، شهرداری، بهزیستی ، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، شهرداری برگزار شد ، گزارش  خدمات بنیاد دانش از زمان آغاز فعالیت در این شهرستان را ارائه کردند.

در این نشست مقرر شد مسولین محترم نیز در کنار همیاران به این قشر توجه خاص داشته باشند تا همیاران و مسولین بنیاد دلگرمی بیشتری داشته باشند.

همچنین مصوب گردید در صورت بهتر شدن وضعیت کرونا با همکاری مجمع خیرین مدرسه ساز و نماینده مردم در مجلس جلسه ای در تهران برگزار و در کنار خیرین مدرسه ساز از هیات مدیره و همیاران بنیاد دانش که همانا خیرین اندیشه ساز هستند تقدیر و تشکر لازم بعمل آید.