تاریخ 1400/06/18         ساعت 15:16:29     گروه خبری اخبار و رویدادها

واریز کمک های مالی کرونا برای بورسیه شدگان بنیاد با کمک خیرین 
تصویر

 جدول گزارش خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه شده بنیاد برای بورسیه ها تهیه شد.
براساس آمار این جدول با کمک خیرین برای هر بورسیه مبتلا به کرونا مبلغ یک میلیون تومان واریز گردید.
به این ترتیب جمعا تا امروز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال مساعدت مالی کرونا برای ۱۵ بورسیه واریز شد.
همچنین با توجه به بحران کرونا در استان سیستان و بلوچستان با حمایت دندانپزشکان نیکوکار، تعداد ۶ سیلندر ۲۰ لیتری اکسیژن و مانومتر خریداری و به این استان ارسال گردید.