تاریخ 1399/08/26         ساعت 13:28     گروه خبری اخبار و رویدادها

تصویر  در حال حاضر، یادگیری موبایلی بسیار شایع است. یادگیری موبایلی همچنین با عنوان mLearning نیز شناخته می شود و روشی جدید برای دسترسی به انواع مطالب موجود در اینترنت از طریق موبایل است. آموزش و یادگیری موبایلی یکی از آسان ترین راه ها برای کمک به دانش آموزان شمرده می شود تعداد مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه هایی که از مفهوم آموزش الکترونیکی و یادگیری موبایلی پشتیبانی می کنند و از آن استفاده می کنند رو به افزایش است. آن ها دانش جویان و دانش آموزان را ترغیب می کنند تا از تلفن های همراه و تبلت ها برای اهداف آموزشی و یادگیری نیز استفاده کنند. با توجه به شرایط موجود و اهمیت یادگیری به صورت آنلاین مجموعه بنیاد دانش با همیاری خیرین توانست ۴۷ دستگاه تبلت Lenovo تهیه نماید و تبلت ها را در اختیار بورسیه ها با توجه به الویت بندی که از قبل انجام شده قرار دهد
و با یاری خیرین و همیاران عزیز این مساعدت همچنان ادامه دارد.....