تاریخ 1399/08/24         ساعت 17:27     گروه خبری اخبار و رویدادها

تصویر  با توجه به شیوع بیماری کرونا و ترویج آموزش از راه دور بر آن شدیم تا برای بورسیه های عزیزمان کتاب های کمک آموزشی تهیه کنیم که در این راه انتشارات کاگو مجموعه ی ما را همراهی کرده و کتاب های مورد نیاز بورسیه ها را به ارزش چهارصد میلیون ریال تهیه نموده است
از آنجایی که کتب درسی نقش مهمی در یادگیری دانش آموزان دارد ما نیز تلاش کردیم طیف گسترده تری از کتاب ها را تهیه نماییم تا بورسیه هایمان بتوانند با توجه به نیازهایشان از این کتاب ها استفاده نمایند