همیار گرامی؛ با سلام و احترام، آگاهی از دیدگاهها و نظرات شما یکی از مهمترین راهکارهای بنیاددانش برای بهبود کیفیت خدمات میباشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در راستای بهبود مستمر و هوشمندانه یاری فرمائید.
مشخصات همیار
جنسیت

میزان تحصیلات
شغل
سن
وضعیت تاهل
 نام و نام خانوادگی (اختیاری)
شماره تماس
تعداد بورسیه تحت پوشش
سوالات
به چه میزان از خدمات بنیاد به بورسیه ها آگاهی دارید؟
اگر همیار بورسیه میباشید اطلاع رسانی بنیاد به شما در مورد وضعیت بورسیه تحت تکفل شما چگونه است؟
به چه میزان از نحوه هزینه کرد وجوه پرداختی به بورسیه ها توسط بنیاد رضایت دارید؟
از نظر شما بنیاد دانش به لحاظ صداقت و امانتداری به چه میزان مورد اعتماد است؟
شفافیت سیستم مالی بنیاد دانش را تا چه حد موفق ارزیابی میکنید؟
آیا از امکان بوجود امده در سایت بنیاد جهت ارائه گزارش آنلاین از نحوه هزینه کرد مبالغ پرداختی شما برای بورسیه و همچنین خدمات ارائه شده به آن استفاده میکنید؟
در صورتیکه برای پرداخت از طریق سیستمهای غیر آنلاین استفاده مینمائید، آیا تمایل دارید همکاران ما راهنمایی را لازم جهت پرداخت آنلاین به شما ارائه نمایند؟
چقدر از میزان سهولت در پرداختهای اهدایی نقدی و غیر نقدی رضایت دارید؟
آیا تمایل دارید که با دعوت شما در بنیاد و یا مکان دیگری بصورت حضوری با خدمات کلی بنیاد و خدمات ارائه شده به بورسیه تحت تکفل شما آشنا شوید؟
به چه میزان از نحوه انتقال اطلاعات، اخبار و ارائه گزارش عملکرد بنیاد رضایت دارید؟
به چه میزان از نحوه تعامل و پاسخگویی مسئولین مربوطه بنیاد دانش رضایت دارید؟
به طور کلی بنیاد به چه میزان در عمل به مسئولیت های اجتماعی خود موفق بوده است؟
برقراری ارتباط (تلفنی/ مکاتبهای/ فضای مجازی و...) بین همیار، بورسیه و خانواده بورسیه را چه اندازه لازم میدانید؟
تبلیغ خدمات بنیاد از طریق سایت بنیاد تا چه اندازه موثر بوده است میباشد؟
تبلیغ خدمات بنیاد از طریق فضای مجازی، رسانه و رسانه ملی را تا چه اندازه موثر میدانید؟
به چه میزان از نحوه تعامل و پاسخگویی مسئولین مربوط به بنیاد دانش رضایت دارید؟
به چه میزان از به روز بودن مطالب سایت رضایت دارید؟
بنظر شما بهترین روش اطلاع رسانی به همیاران در مورد خدمات بنیاد چگونه بایستی باشد؟
 سایر انتقادات و پیشنهادات