سنجش رضایت بورسیه
بورسیه گرامی؛ با سلام و احترام، آگاهی از دیدگاه ها و نظرات شما یکی از مهمترین راهکارهای بنیاددانش برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات می باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل با دقت این پرسش نامه ما را در راستای بهبود مستمر و هوشمندانه یاری رسانید.
مشخصات بورسیه
جنسیت

 میزان تحصیلات
 استان
 شهرستان
 دفتر منطقه ای
عوامل محسوس
 بنیاد دانش، تجهيزات، امكانات فنی مناسب جهت پاسخ‌گويي دارد
 فضاي داخلي بنیاد، منظم و سایت و تجهیزات ارتباطی آن مناسب است و امکانات فیزیکی قابل دسترس در هر شعبه برای استفاده وجود دارد
 كاركنان بنیاد، دارای ظاهری آراسته و رفتاری موقر مي‌باشند
 مدارک و ثبت اطلاعات در بنیاد دانش مرتب و منظم می باشد
قابلیت اعتبار
 انجام كارها و خدمات وعده داده شده در زمان مقرر صورت می گیرد
 کارکنان بنیاد برای حل مشکلات بورسیه علاقه خالصانه نشان می¬دهند و در جهت رفع آن می کوشند
 برای رفع مشکلات و انجام اصلاحات در اولین زمان اقدام می شود
 بنیاد در جهت ارائه گزارش های بدون خطا می کوشد
پاسخ‌گويي
کارکنان بنیاد به بورسیه شدگان می گویند دقیقا چه خدماتی را انجام خواهند داد
کارکنان خدمات را در کوتاه ترین زمان به بورسیه شدگان ارائه می دهند
 بنیاد دانش همواره برای کمک به بورسیه شدگان تمایل دارد
کارکنان بنیاد دانش در هر حال آماده پاسخگویی و حل مشکلات بورسیه ها می باشند
اطمینان خاطر
رفتار کارکنان بنیاد دانش به مرور اعتماد را در بورسیه شدگان ایجاد می کند
بورسیه شدگان در تعاملات خود با بنیاد احساس امنیت می کنند
کارکنان نسبت به بورسیه شدگان با ادب و احترام برخورد می کنند
کارکنان برای پاسخگویی به سوالات بورسیه شدگان دارای دانش کافی هستند
همدلي
بنیاد دانش توجه ویژه ای به بورسیه شدگان خود دارد
بنیاد دانش ساعت های کاریمناسیبی را برای تمامی بورسیه شدگان اختصاص می دهند
كاركنان به بورسیه ها توجه خاصی دارند
بنیاد دانش خواستار بهترین منافع برای بورسیه شدگان می باشد
بنیاد دانش نیازهای خاص بورسیه شدگان را درک می کند