تاریخ 1398/05/01         ساعت 03:00     گروه خبری اخبار و رویدادها

همراه کارت، امکان پرداخت کمک هزینه بورسیه شدگان را برای بنیاد دانش فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بنیاد دانش، همراه کارت، طی امضای تفاهم نامه ای، امکان پرداخت کمک هزینه تحصیلی و معیشتی بورسیه شدگان را از طریق اپلیکیشن خود فراهم کرد.
بر مبنای این گزارش همیارانی که تمایل به پرداخت کمک هزینه تحصیلی و معیشتی بورسیه شدگان بنیاد دانش را دارند، می توانند با نصب این نرم افزار روی تلفن همراه خود سریع تر و راحت تر به این امکان دسترسی پیدا کنند.