تاریخ 1398/04/29         ساعت 17:04:39     گروه خبری اخبار و رویدادها

اردوی آموزشی و تفریحی بورسیه شدگان شهرستان نیمروز برگزار شد. در ادامه تصاویری از این اردو را می بینید.