تاریخ 1398/04/17         ساعت 18:58:14     گروه خبری اخبار و رویدادها

دبیر کمیته مشاوره و تربیتی بنیاد دانش معتقد است، علاقه زمانی که با آگاهی همراه شود، موفقیت به وجود می آورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بنیاد دانش، دکتر رضایی، دبیر کمیته مشاوره و تربیتی بنیاد دانش در جمع بورسیه شدگان مقاطع هشتم و نهم که در اردوی آشنایی با مشاغل خرمشهر شرکت کرده بودند، گفت: قطعا هر یک از شما برای موفقیت تلاش می کنید. ما مجبور هستیم، شرایط زندگی خود را با شرایط کنونی وفق دهیم. برای اینکه در راه انتخاب شغل با مشکل و پشیمانی مواجه نشویم، می بایست آگاهانه رشته تحصیلی و شغل آینده خود را انتخاب کنیم.

وی افزود: بهترین راه برای انتخاب درست، برنامه ریزی مناسب است. نکته بسیار مهم در آغاز، انتخاب این است که واقعا شما به دنبال چه هستید؟ و به چه رشته ای علاقه دارید؟ فکر کنید و بعد از به نتیجه رسیدن انتخاب کنید.

دبیر کمیته مشاوره و تربیتی بنیاد دانش خاطرنشان کرد: علاقه زمانی که با آگاهی همراه شود، موفقیت به وجود می آورد. تلاش، علم و مهارت باعث پیروزی می شود. در ابتدا باید خود رابشناسیم و علاقه واقعی را پیدا کنیم و در هر رشته مهارت و سواد خود را بیشتر کنیم.

رضایی در پایان بیان کرد: خودشناسی، شناخت رشته ها، شناخت مسیر و ‌هدف و تست های علمی راهی است برای اینکه علایق خود را برای انتخاب شغل و حرفه آینده خود بشناسید.