تأمین و ارسال ۱۶۶ دستگاه بخاری برای خانواده بورسیه‌های بنیاد دانش

تأمین و ارسال ۱۶۶ دستگاه بخاری برای خانواده بورسیه‌های بنیاد دانش


1402/10/20

به گزارش روابط عمومی بنیاد دانش، در آستانه فصل زمستان با همیاری دل‌های مهربان شما، ۱۶۶ دستگاه بخاری برای خانواده بورسیه‌های بنیاد دانش تأمین و ارسال شد.
بخاری‌های تأمین شده بر اساس امکانات منازل بورسیه‌ها از نوع گازی، نفتی و برقی بودند.