گواهینامه ارزیابی دیجیتال افرا به بنیاد دانش داده شد.

دریافت گواهینامه اعتماد افرا توسط بنیاد دانش


1401/12/27

به گزارش روابط عمومی، بنیاد دانش موفق به دریافت گواهینامه یک ساله ارزیابی دیجیتال افرا شد.
.
بنیاد دانش اولین موسسه‌ای بوده است که تمامی فرآیند ارزیابی دیجیتال را در پرتال افرا و به شکل کاملا خودکار انجام داد.
.
بنیاد دانش توسط جمعی از خیرین نیکوکار و استادان دانشگاه در زمینه حمایت و هدایت تحصیلی و همچنین توانمندسازی دانش آموزان محروم از نعمت پدر و بی بضاعت اما با استعداد، در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید. موسسه بنیاد دانش با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور به‌عنوان موسسه خیریه ملی در چند استان فعالیت می‌کند و با حمایت از فرزندان مستعد اما نیازمند و محروم، فردایی پُر امید را به ارمغان می‌آورد.
.
سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن موسسات بر پایه گزاره‌های کلیدی استاندارد افرا و بر مبنای خوداظهاری و ارائه اسناد مورد ارزیابی افرا قرار می‌گیرند. ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا عبارتند از حاکمیت سازمانی، سرمایه انسانی، ارتباطات، مالی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی، بهبود مستمر و فناوری که بر اساس همین سرفصل‌ها کلاس‌های چهارساعته برای موسسات خیریه و همکاران بنیاد دانش برگزار شده است.