بازدید بورسیه های زابل از مشاغل در نمایندگی زابل

بازدید بورسیه های زابل از مشاغل در نمایندگی زابل


1401/12/24

 
به گزارش واحد روابط عمومی، بورسیه‌های مقطع متوسطه اول پسر در زابل در جهت آشنایی با فضای کار به دو مرکز آتش نشانی و هنرستان فنی حرفه ای رفتند.
در ابتدا از کارگاه ساختمانی هنرستان بازدید کردند و با ابزارهای نقشه کشی ساختمان و دوربین های مسافت سنجی آشنا شدند. سپس به کارگاه مکانیک خودرو رفتند و چندین موتور خودرو را بررسی کردند.در ادامه با حضور در کارگاه برق ساختمان، کارگاه الکترونیک، کارگاه تراشکاری و جوشکاری از نزدیک با تمام مراحل و وسایل مورد نیاز هر کارگاه آشنایی پیدا کردند.
بازدید دوم مربوط به یک ایستگاه آتش نشانی بود. بورسیه‌ها از نزدیک با ماشین آتشنشانی و تمامی وسایل همراه یک آتش‌نشان و همچنین مراحل اعلام اخطار آتش سوزی از طرف شهروندان و نحوه اطفاءحریق آشنا شدند.
واحد اشتغال و حرفه آموزی، یکی از سه کمیته بخش آموزش بنیاد دانش است. رویکرد اصلی این کمیته آشنا کردن بورسیه ها با فضای کسب و کار و آماده کردن آنان برای ورود به بازار کار است. در این راستا متناسب با پایه تحصیلی و علاقمندی بورسیه ها، آنها با مشاغل مختلف آشنا می‌شوند و یا فرصت مطالعه برای آنها در این زمینه ایجاد می‌شود. این اردو به سبب آشنایی عملی با مشاغل برای بورسیه ها جالب بود و بازخورد خوبی داشتند. همچنین پرسش و پاسخ با مربیان فنی حرفه ای و کارشناسان آتش نشانی نیز صورت گرفت.