خدمات بنیاد به بورسیه ها

الف) آموزشی:
 • ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره آموزشی به بورسیه ها از طریق راهنمایان آموزشی و تربیتی
 • اعطاء کتب کمک آموزشی، نوشت افزار و پوشاک به بورسیه ها
 • برنامه ریزی ، معرفی و حمایت مالی بورسیه ها جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی، کلاسهای فوق برنامه، کلاس های کنکور و آزمون های مستمر درسی
 • ارزیابی مستمر میزان پیشرفت تحصیلی بورسیه ها و تهیه و اجرای برنامه های بهبود بخش
 • استمرار حمایت از بورسیه های موفق پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 • برگزاری گردهمایی های بورسیه ها

ب) امور تربیتی و مشاوره:

 • برگزاری کارگاههای آموزش خانواده
 • برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی
 • برگزاری نشست های راهنمایی گروهی و ارائه مشاوره فردی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته
 • ارائه خدمات مشاوره ای به بورسیه ها و خانواده آنان
 • هدایت و کمک به پرورش استعدادهای خاص بورسیه ها

د) حمایتی:
 • شناسایی نیازهای حمایتی بورسیه ها و پیگیری تامین بخشی از آنها
 • معرفی بورسیه ها و خانواده ایشان به مراکز بهداشتی و درمانی
 • تلاش برای توانمندسازی مادران یا اعضای خانواده بورسیه ها
 • اهداء وام قرض الحسنه و بسته های کالا