آدرس: تهران، خیابان انقلاب، روبروی خیابان شریعتی، ساختمان تنکابن، پلاک-352، طبقه4،  واحد22

      تلفن:  ۹-۷۷۶۳۶۳۷۷     -  ۹۱۲۹۵۸۳۵۵۰ 

      پست الکترونیک : info@bonyaddanesh.org