کمک اضطراری
 
 
 
کمک های اضطراری یا همیاری موردی، در مواقعی صورت می پذیرد که برای  کمک فوق العاده  به یک یا چند بورسیه بنیاد دانش، به مبلغی بیشتر از مبلغ همیاری بورسیه نیاز است. به طور مثال، اگر دانش آموزی نیاز به  عمل جراحی فوری نیاز داشته باشد، از همیاران بنیاد دانش، در قالب کمک اضطراری مبلغ مورد نظر برای او تامین میشود.

موارد اضطراری، جهت بورسیه های بنیاد دانش در همین صفحه به اطلاع شما خواهد رسید.

برای پرداخت کمک های اضطراری خود به دانش آموزان با استعداد، اما نیازمند و محروم از نعمت پدر بر روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید.