حمایت تربیتی، مشاوره و خدمات روانشناختی

 

حمایت های مشاوره ای دانش‌آموزان بورسیه بنیاد دانش، گامی به سوی آینده موفق این افراد است. حمایت های مشاوره ای و تربیتی به مجموعه اقدامات حمایتی اطلاق می‌گردد که توسط بنیاد دانش به بورسیه‌ها و خانواده آن‌ها ارائه می گردد تا نسبت‌ به مراقبت از سلامت روح و روان خود اقدام نموده و ضمن حفظ و تقویت سلامت روان، از ایجاد مانع برای ادامه تحصیل بورسیه‌ها جلوگیری نمایند تا بورسیه‌ها به رشد لازم دست‌یافته و بتوانند در موقعیت‌های مختلف نقشی مناسب ایفا کنند. سلامت روان شامل احساسات، شرایط روان‌شناختی و بهبود اجتماعی است. این خدمات با تکیه بر  منشور اخلاقی و سیاست های رفتاری موسسه بنیاد دانش به بورسیه ها ارائه می شود.

 برخی از مهم‌ترین خدمات مشاوره و تربیتی بنیاد دانش عبارتند از:

  • انجام تست های استعدادسنجی
  • مشاوره روانشناسی فردی و خانوادگی
  • برگزاری کارگاه های آموزش مهارت زندگی مخصوص بورسیه ها
  • برگزاری کارگاه های آموزش مهارت زندگی مخصوص مادران
  • برگزاری جشن های تولد مخصوص بورسیه ها و اهدای کادو به آن ها
  • اشاعه فرهنگ کتابخوانی و پادکست بر مبنای آموزش اصول اخلاقی و بالا بردن سطح آگاهی بورسیه ها 

 

دانش آموزانی که پدر را از دست می‌دهند ویا بد سرپرست می باشند، معمولاً نیازمند حمایت‌ها در زمینه های تربیتی و مشاوره ای هستند. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات بنیاد دانش است که درنتیجه باعث می‌شود که بورسیه‌ها و خانواده‌هایشان بتوانند در مسائل  مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی از محل بودجه مسئولیت اجتماعی سازمان‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین خدمات حمایتی بنیاد دانش عبارت‌اند از:

 

  •  ارائه مشاوره های آموزشی و روانشناسی به بورسیه های بنیاد 
  • برگزاری جلسات مشاوره گروهی آنلاین و راهبری کانال‌های ارتباطی ویژه مادران بورسیه ها توسط ومشاورین حاذق با هدف تسکین آلام آن‌ها و آگاهی رسانی در جهت مدیریت خانواده
  • برگزاری اردوهای تربیتی ویژه بورسیه ها و خانواده های آنها 
  • برگزاری کارگاه های مختلف مشاوره ای- روانشناسی ویژه بورسیه ها و خانواده های آنها