حمایت‌های تربیتی، مشاوره‌ای و استعدادیابی 
 
 
حمایت تربیتی از دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش،‌ گامی به سوی آینده موفق این افراد است 

دانش آموزانی که پدر را از دست می‌دهند ویا بد سرپرست می باشند معمولاً نیازمند حمایت‌ها درزمینه های تربیتی و مشاوره ای هستند. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات بنیاد دانش است که درنتیجه باعث می‌شود که بورسیه‌ها و خانواده‌هایشان بتوانند در مسائل  مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی از محل بودجه مسئولیت اجتماعی سازمان‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین خدمات حمایتی بنیاد دانش عبارت‌اند از:
 
  •  ارائه مشاوره های آموزشی و روانشناسی به بورسیه های بنیاد
 

  • برگزاری کارگاه های مختلف مشاوره ای- روانشناسی ویژه بورسیه ها و خانواده های آنها
  • برگزاری جلسات مشاوره گروهی آنلاین و راهبری کانال‌های ارتباطی ویژه مادران بورسیه ها توسط ومشاورین حاذق با هدف تسکین آلام آن‌ها و آگاهی رسانی در جهت مدیریت خانواده
  • برگزاری اردوهای تربیتی ویژه بورسیه ها و خانواده های آنها