تاریخ 1400/06/21         ساعت 13:52:49     گروه خبری اخبار و رویدادها

یک خیر بزرگوار در اقدامی خداپسندانه لوازم التحریر رایگان و بعضی از اقلام دیگر به بورسیه های بنیاد دانش اهدا کرد.
تصویر اهدای لوازم التحریر به بورسیه های بنیاد دانش از سوی یک خَیر

یک خیر بزرگوار در اقدامی خداپسندانه  لوازم التحریر رایگان و بعضی از اقلام دیگر به بورسیه های بنیاد دانش اهدا کرد.

این اقلام شامل حبوبات، برنج و انواع لوازم التحریر مورد نیاز برای اقشار تحت پوشش بنیاد است.