آدرس:  تهران، خیابان انقلاب، روبروی خیابان شریعتی، ساختمان تنکابن، پلاک-352، طبقه4،  واحد22
    کدپستی: 1148963367

      تلفن:   9-02177636377     -  09373954306

      پست الکترونیک : info@bonyaddanesh.org