حمایت های مکمل

 

واحد حمایت های مکمل در موسسه بنیاد دانش شامل 3 بخش: حمایت مددکاری، حمایت مالی و معیشتی، حمایت پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

 

حمایت های مددکاری: 

در این واحد با بازدید از منازل بورسیه ها مشکلات اقتصادی، درمانی و معیشتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد  همیار بورسیه ها و با اطلاع رسانی به و همیاران عمومی در بخش های مکمل نیازها برطرف می گردد. 

حمایت مالی و معیشتی:

- حمایت های مالی:

به منظور کمک به بورسیه ها و خانواده ایشان، ماهانه مبلغی به عنوان مقرری ماهانه (درصدی از کمک مالی همیار بورسیه) به حساب بورسیه واریز می شود تا در امور تحصیلی و معیشتی بورسیه هزینه شود. لازم به توضیح است بورسیه های کمتر از 16 سال حساب مشترک با قیم خود دارند .

- حمایت معیشتی:

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که موجب انتخاب و پذیرش دانش آموزان کم برخوردار مستعد میباشد، نیازمندی آن هاست. از یک سو، ضعف اقتصادی و دشواری تامین معیشت خانواده بورسیه ها در بسیاری موارد مانع تحصیل آن ها می شود واحتمال تبدیل شدن دانش آموز به کودکان کار بیشتر می شود و از سوی دیگر، آشفتگی های ناشی از مسائل معیشت موجب به هم خوردن آرامش روانی آن ها و در نتیجه ترک تحصیل می گردد. از این رو، بنیاد دانش بخشی از توان خود را برای این مهم در نظر گرفته و نسبت به ارائه خدمات معیشتی به بورسیه ها و خانواده ایشان اقدام می نماید.

مهمترین حمایت های معیشتی عبارتند از:

اعطاء بسته غذایی، اهداء پوشاک، اعطای وام، آموزشهای حرفه ای به اعضای خانواده بورسیه و کمک به اشتغال برای آنان 

حمایت پزشکی - دندانپزشکی

"درمان رایگان دانش آموزان بورسیه بنیاد دانش،‌ هدفی در راستای افزایش کیفیت زندگی بورسیه می باشد. "

معاینه و درمان دندان بورسیه های بنیاد دانش به صورت کاملا رایگان و همزمان در تهران و نمایندگی های این بنیاد صورت می پذیرد. علاوه بر این هزینه‌های پزشکی شامل عمل های جراحی و درمان های دوره‌ای با مساعدت همیاران تخصصی بنیاد دانش به صورت رایگان برای بورسیه ها و در موارد خاص برای خانواده های آنها انجام می گیرد.