شماره حساب های(مؤسسه همیاران توسعۀ دانش) بنیاد دانش

کمک به کودکان بنیاد دانش

                                                                                                «  شماره حساب ها  »


1 )    ویژۀ امورجاری بنیاد                                    


شماره کارت: 9598 6329 3378 6104

شماره حساب بانک ملت: 5534406773

شماره شبا: IR65 0120 0000 0000 5534 4067 73


2 )   ویژۀ کمک هزینۀ دانش آموزان بورسیه          

شماره کارت: 9663 6329 3378 6104

شماره حساب بانک ملت: 5534409889

شماره شبا: IR32 0120 0000 0000 5534 4098 89


3 )   ویژۀ کمک عمومی ( دانش آموزان و ستاد )

شماره کارت: 0644 6330 3378 6104

شماره حساب بانک ملت: 5534412233

شماره شبا:  IR85 0120 0000 0000 5534 4122 33

  

                          توجه!

  جهت استفاده از پرداخت آنلاین اینجا کلیک کنید.


حامیان طلایی بنیاد دانش