پاسخ به پرسش‌های متداول

1- بنیاد دانش موسسه ای دولتی است یا مردم نهاد ؟

 بنیاد دانش موسسه خیریه مردم نهاد با مجوز وزارت کشور است

2- هزینه های اداری موسسه از چه طریقی تامین می گردد ؟

هزینه ای اداری موسسه از طریق اعضای مجمع عمومی و کمک عمومی همیاران تامین می گردد.

3- بنیاد چه گروه از دانش آموزان را مورد حمایت قرار می دهد ؟

دانش آموزان مستعد محروم از پدر تحت حمایت بنیاد قرار می گیرند.

4- دانش آموزان از چه طریقی به موسسه معرفی می شوند  و صحت و سقم اطلاعات ارسالی چگونه تایید می گردد ؟

 دانش آموزان از طریق آموزش و پرورش و سایر موسسات خیریه به بنیاد معرفی می شوند و با توجه به کارشناسان خبره مددکاری و انجام مراحل تحقیق و دریافت مدارک مستند اطلاعات دریافتی تایید می گردد .

5- آیا دانش آموزان تحت پوشش از خدمات دیگری نیز بهره مند می شوند؟

دانش آموزان از خدمات آموزشی و پرورشی ،درمانی و بهداشت ، خدمات مشاوره ای  ،پوشاک ،مواد غذایی و... بهره مند می گردند .

6- راهنمایان دانش آموزان در بنیاد دانش چه وظایفی به عهده دارد ؟ و راهنمایان  باید دارای چه خصوصیات و مشخصاتی باشد ؟

وظایف راهنمایان :تعامل مفید و موثر با بورسیه ها از طریق سازوکارها و روشهای مناسب با رعایت حدود و ضوابط تعیین شده، شناسایی و اعلام نیازهای آموزشی، تربیتی و حمایتی آنان به بنیاد از طریق راهبر آموزشی و تربیتی و نیز کمک به بورسیه ها در امور تحصیلی، تربیتی و حمایتی

راهنمایان و راهبران آموزشی از بین کارشناسان و یا کارشناسان ارشد رشته های مشاوره ،علوم تربیتی ،مددکاری اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی و پژو هشگری ، انتخاب می شوند.

7- آیا همیار علاوه بر پرداخت مقرری می تواند با دانش آموز تماس یا دیدار داشته باشد ؟

همیاران می توانند طی تماس با دفتر مرکزی بنیاد درخواست دیدار و یا برقراری تماس تلفن با دانش آموزان تحت حمایت خود را اعلام نمایند.

8- میزان پرداخت همیاران  برای همه دانش آموز در مقاطع مختلف یکسان است ؟

 با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموزان پرداخت همیاران متفاوت است :دانش آموزان ابتدایی 1250000ريال-دانش آموزان دوره اول متوسطه 1500000ريال-دانش آموزان دوره دوم متوسطه1800000ريال

 

پرسش جدیدی دارید؟

در صورتی که پرسش مورد نظر شما در میان فهرست پرسش و پاسخ های متداول این صفحه نیست می توانید آن را در صفحه تماس با ما مطرح نمایید و در صورت که این پرسش به عنوان یک پرسش عمومی مطرح شده باشد، در این صفحه همراه با پاسخ آن درج خواهد شد. در غیر این صورت به شما به صورت خصوصی پاسخ داده خواهد شد. برای این منظور ابتدا پرسش خود را از طریق ورود به صفحه تماس با ما یا کلیک بر روی دکمه زیر مطرح فرمایید:


  طرح پرسش جدید

حامیان طلایی بنیاد دانش